📸 𝗙đ—ŧ𝘁đ—ŧ 𝘃𝗮đ—ģ 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝗰đ—ŧđ—ēđ—Ŋ𝗲𝘁đ—ļ𝘁đ—ļ𝗲 📸
Nico stuurde namens de 𝗡đ—ŧđ—ŧđ—ŋ𝗱 𝗡𝗲𝗱𝗲đ—ŋ𝗹𝗮đ—ģ𝗱𝘀𝗲 𝗠đ—ŧđ—ąđ—˛đ—šđ—¯đ—ŧ𝘂𝘄 𝗚đ—ŋđ—ŧ𝗲đ—Ŋ 𝗡.𝗡.𝗠.𝗚. deze foto van zijn DAF modelvrachtwagen. De modelbouwgroep heeft een grote collectie vrachtwagens op schaal waaronder een aantal mooie exemplaren van Wigchers Internationaal Transport. Op Facebook vindt je alle evenementen Ên natuurlijk ook veel filmpjes en foto’s terug van de prachtige collectie. Nico, met deze inzending feliciteren jou als 🏆 𝘄đ—ļđ—ģđ—ģ𝗮𝗮đ—ŋ 𝘃𝗮đ—ģ 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝟐𝟎 🏆.