📸 𝗙đ—ŧ𝘁đ—ŧ 𝘃𝗮đ—ģ 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝗰đ—ŧđ—ēđ—Ŋ𝗲𝘁đ—ļ𝘁đ—ļ𝗲 📸

De winnaar van week 21 in de 📸 𝗙đ—ŧ𝘁đ—ŧ 𝘃𝗮đ—ģ 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝗰đ—ŧđ—ēđ—Ŋ𝗲𝘁đ—ļ𝘁đ—ļ𝗲 📸 is deze door Henk ingestuurde foto. Henk is werkzaam bij WSG Energy Services en heeft van ÊÊn van onze vrachtwagens dit mooie plaatje gemaakt.
 
Dit ☀ī¸ 𝘇đ—ŧđ—ģđ—ģ𝗲𝘁𝗷𝗲 đ—ļđ—ģ đ—ĩ𝘂đ—ļ𝘀 ☀ī¸ is gefotografeerd op het terrein van WSG Energy Services, waar hij klaarstaat voor vertrek naar gasstations en raffinaderijen. 🚛 𝗚𝗲đ—ŗ𝗲𝗹đ—ļ𝗰đ—ļ𝘁𝗲𝗲đ—ŋ𝗱 en bedankt voor het insturen van deze actiefoto!
 
Heb jij ook een mooie actiefoto van het werk van Wigchers? Deel deze dan met ons per e-mail op administratie@wigchers.nl of WhatsApp naar https://wa.me/31591382332. We kunnen niet wachten om jouw foto te bewonderen!