📸 𝗙đ—ŧ𝘁đ—ŧ 𝘃𝗮đ—ģ 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝗰đ—ŧđ—ēđ—Ŋ𝗲𝘁đ—ļ𝘁đ—ļ𝗲! 📸

Van Johan Van der Velde kregen we deze bijzondere foto toegezonden 𝘄𝗮𝗮đ—ŋđ—ē𝗲𝗲 đ—ĩđ—ļ𝗷 𝗱𝗲 𝘄đ—ļđ—ģđ—ģ𝗮𝗮đ—ŋ đ—ļ𝘀 𝘃𝗮đ—ģ 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝟲. Deze foto is gemaakt in de Eemshaven. Voor ÊÊn van onze klanten hebben we daar toen gelost bij ÊÊn van de grootste kraanschepen ter wereld, de Saipem 7000. Een unieke foto is het resultaat, bedankt voor het insturen.