In Schoonoord zijn we begonnen met de aanleg van een groenstrook rondom het industrieterrein. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling en aanleg van het industrieterrein en zorgt voor een natuurlijk aanzicht.

De bomen en struiken zijn een bron van voedsel voor de dieren en insecten en zorgt voor een CO2 compensatie. We planten maar liefst 1.500 bomen en struiken. Een greep uit de 11 gebruikte soorten: Zwarte Els, Zachte Berk, Hazelaar, Zomereik en Lijsterbes. Omdat het hier gaat om jonge planten duurt het natuurlijk enkele jaren voordat de groenstrook het gewenste resultaat zal bereiken.

De ontwikkeling van het industrieterrein is in volle gang, zo zijn we niet alleen bezig met onze eigen uitbreiding, maar ontwikkelen we het industrieterrein zo dat het ook voor andere ondernemers aantrekkelijk wordt om zich op het bedrijventerrein te vestigen.